FAQs Complain Problems

समझदारी-पत्र

गुराँस गाउँपालिका,दैलेख तथा हेल्भेटास नेपाल बीच गाउँपालिका क्षेत्रमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि भएको समझदारी पत्र I 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: