FAQs Complain Problems

व्यवसाय दर्ता तथा नविकरणका लागि वडास्तरीय घुम्ती शिविर वडा नं. २ मा सम्पन्न

व्यवसाय दर्ता तथा नविकरणका लागि वडास्तरीय घुम्ती शिविर वडा नं. २, गुराँस गाउँ पालिका, दैलेख ।

व्यवसाय दर्ता: ५५ वटा/नविकरण: १ वटा

व्यवसाय दर्ता विवरण:

१) होटल व्यवसाय - २० वटा

२) सुनचाँदी पसल - २ वटा

३) खाद्यान्न तथा खुद्रा पसल - १९ वटा

४) कृषि तथा पशुपंक्षी फर्म - ४ वटा

५) स्टेसनरी पसल - १ वटा

६) हार्डवयर पसल - २ वटा

७) मासुपसल - १ वटा

८) मोबाइल पसल - १ वटा

९) सिलाई कटाई - १ वटा (नविकरण)

१०) बिजुली पसल - १ वटा

११) वर्क सप - २ वटा

१२) आौषधी पसल - २ वटा

आर्थिक वर्ष: