FAQs Complain Problems

आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को निति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित |

आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को निति तथा कार्यक्रम र  बजेट   गाउँसभाको १४ औं अधिबेशनको तेस्रो बैठकमा पारित भएको छ | जम्मा बजेट रकम रु ६७,९०,७४,२०० | 

आर्थिक वर्ष: